Payment links

image11

 పేటియం వినియోగదారులు ద్వారా చందాను చెల్లించేందుకు కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేసి పంపించవచ్చు.

image12

 ఫోన్‌ పే వినియోగదారులు ద్వారా చందాను చెల్లించేందుకు కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేసి పంపించవచ్చు.

image13

  భారత్‌ పే వినియోగదారులు ద్వారా చందాను చెల్లించేందుకు కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేసి పంపించవచ్చు.

image16

 దళితశక్తి సామాజిక జాతీయ తెలుగు మాసపత్రిక  

బ్యాంకు ఖాతా నేరు పంపించవచ్చు. ( Bank Trasfer )