మీ ఆర్థిక తోడ్పాటును అందించండి

దళితశక్తి సామాజిక జాతీయ తెలుగు మాసపత్రిక భారతదేశంలో దళిత, బహుజనల తెలుగు మాసపత్రికల్లో అత్యధిక సర్క్యులేషన్‌ పాఠకుల కృషి ఫలితమేనని బలంగా నమ్ముతున్నాము. మీ స్పందన మాలో స్ఫూర్తి నింపుతున్నది. మీరు అందిస్తున్న స్ఫూర్తితో పత్రికను మరింత ముందుకు తీసుకుపోవడానికి కృషి చేస్తున్నాము. మా కృషికి మీ ఆర్థిక తోడ్పాటును అందించి మమ్ముల్ని ముందుకు నడిపిస్తారని గఢంగా విశ్వాసిస్తున్నాము.  

 మీ ఆర్థిక తోడ్పాటు అందించడం కోసం..  50 , 100 , మరింత